Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/server232281/ftp/ZWIK/news.php on line 4
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o.

Wiadomości

Zabezpieczenie urządzeń pomiarowych na zimę

2022-11-22 10:00:00   Maciej Pater   287
image
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. informuje, że w okresie zimowym właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym a w szczególności zabezpieczenia urządzeń pomiarowych (wodomierzy, przepływomierzy) i miejsc ich zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań, zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0 st Celcjusza. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Prosimy również o niegromadzenie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw, hydrantów oraz studniach rewizyjnych znajdujących się przed jak również na nieruchomości.