Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/server232281/ftp/ZWIK/content.php on line 4
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o.

Zawartość stała

Taryfa opłat za wodę i ścieki 2024-2026

2024-03-19 09:08:36 Maciej Pater
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o. o. informują, że w dniu 16 lutego 2024 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 24j ust. 1 i 2 w związku z art. 24b ust. 1 oraz art. 24c ust. 1 i 2, jak też art. 27a ust. 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537 i 1688) w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 i 803), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. z siedzibą w Miastku z dnia 19 października 2022 roku o skrócenie obowiązywania - zatwierdzonej decyzją SZ.RZT.70.103.2021.RaN z dnia 10 sierpnia 2021 roku - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miastko, orzekł o skróceniu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miastko wydanej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o. o. z siedzibą w Miastku, zatwierdzonej decyzją SZ.RZT.70.103.2021.RaN z dnia 10 sierpnia 2021 roku oraz zatwierdził ustaloną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. z siedzibą w Miastku, taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miastko na okres 3 lat. Nowa taryfa zacznie obowiązywać z dniem 20 marca 2024 r. Decyzja taryfowa dostępna na stronie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-szczecinie-taryfy/decyzja-taryfowa-sz-rzt-70-100-2022-ab-agp-zaklad-wodociagow-i-kanalizacji-w-miastku-sp-z-o-o-gmina-miastko.html

 Decyzja taryfowa

 2024-03-19 10:53:32