Biuro obsługi: +48 59 857 27 95
Fax: +48 59 857 24 08
Nr alarmowe:
+48 509 711 879
+48 59 857 24 69
Menu

Menu dodatkowe
Biuletyn Informacji Publicznej


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

  2021-01-25 13:03:24  Maciej Pater      

Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Miastko Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku przy ul. Kolejowej 41.

Jest to  miejsce zbiórki i czasowego magazynowania odpadów zbieranych selektywnie i dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
 

Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Miastko Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku przy ul. Kolejowej 41.

Jest to  miejsce zbiórki i czasowego magazynowania odpadów zbieranych selektywnie i dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W PSZOK przyjmowane są odpady: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory, odpady poremontowe i rozbiórkowe oraz gruz.

PSZOK czynny jest we wtorki w godzinach od 7.00 do 18.00, w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 7.00 do 15.00, oraz dodatkowo w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10.00-12.00   

Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie funkcjonowania PSZOK-u wraz z regulaminem dostępne są w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku tel. 59 857 20 37. 

 

Copyright by ZWiK Miastko www.zwik.miastko.pl.