Biuro obsługi: +48 59 857 27 95
Fax: +48 59 857 24 08
Nr alarmowe:
+48 509 711 879
+48 59 857 24 69
Menu

Menu dodatkowe
Biuletyn Informacji Publicznej


Gospodarka Odpadami Komunalnymi

  2020-12-16 09:03:25  Maciej Pater      

Odpady z nieruchomości niezamieszkałych odbierane na podstawie zawartej umowy ze ZWiK w Miastku sp. z o.o.,prosimy wystawiać w oznakowanych pojemnikach lub workach, zgodnie ze złożoną deklaracją, w terminach podanych w  harmonogramie dla nieruchomości zamieszkałych. Inne częstotliwości odbioru odpadów uzgadniane będą indywidualnie.

Celem zawarcia umowy prosimy o złożenie wniosku na adres email biuro@zwik.miastko.com.pl

Harmonogram wywozu odpadów kwiecień - czerwiec 2021 z nieruchomości zamieszkałych

Jak segregować odpady

Cennik wywozu odpadów

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór odpadów

Umowa na odbiór odpadów

Harmonogram wywozu odpadów styczeń - marzec 2021 z nieruchomości zamieszkałych


Copyright by ZWiK Miastko www.zwik.miastko.pl.