Biuro obsługi: +48 59 857 27 95
Fax: +48 59 857 24 08
Nr alarmowe:
+48 509 711 879
+48 59 857 24 69
Menu

Menu dodatkowe
Biuletyn Informacji Publicznej


Harmonogram wywozu odpadów w roku 2022 z nieruchomości zamieszkałych

  2022-01-04 10:24:52  Maciej Pater      

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2022 z nieruchomości zamieszkałych

czytaj więcej »


KONTROLE DOTYCZĄCE ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH, ROZTOPOWYCH I WÓD DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

  2021-06-24 00:00:00  Maciej Pater      

W ramach porządkowania gospodarki ściekowej i dążąc do wyeliminowania procederu wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej informujemy, że na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z późn. zm.),  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. prowadził będzie na terenie gminy Miastko, systematyczne kontrole w zakresie odprowadzania wód opadowych, roztopowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.  Przedsiębiorstwo przypomina, iż zgodnie z art. 9 ust.1 w/w ustawy Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.Za naruszenie wskazanego zakazu zgodnie z art 28 ust. 4a w/w ustawy grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

czytaj więcej »


ODPADY AGD i RTV

  2021-05-21 14:00:46  Maciej Pater      

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o. o. informuje, że sprzęt AGD i RTV wystawiony do odbioru musi być kompletny.

Lodówki, zamrażalki muszą posiadać agregaty chłodnicze i inne części, natomiast sprzęt RTV musi być w zamkniętej obudowie.

W przypadku niekompletności  ww sprzęt nie będzie odebrany.

Niekompletny sprzęt nie spełnia wymogów ochrony środowiska i nie może zostać przekazany do recyklingu.

czytaj więcej »


UWAGA WORKI NA ODPADY SELEKTYWNE

  2021-01-27 14:54:23  Maciej Pater      

 

Worki na odpady zbierane selektywnie dla mieszkańców Gminy Miastko można w razie konieczności pobrać w biurze ZWiK w  Miastku sp. z  o. o. przy ulicy Mickiewicza 3.

 

         JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

czytaj więcej »


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

  2021-01-25 13:03:24  Maciej Pater      

Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Miastko Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku przy ul. Kolejowej 41.

Jest to  miejsce zbiórki i czasowego magazynowania odpadów zbieranych selektywnie i dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
 

czytaj więcej »


Copyright by ZWiK Miastko www.zwik.miastko.pl.